Náhradní plnění

Zaměstnáváme více než

0%
osob

se zdravotním postižením

Naše společnost zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Díky zaměstnávání OZP vám můžeme poskytnout náhradní plnění. Náhradní plnění poskytujeme v oboru úklidové služby a bezpečnostní služby.

Náhradní plnění CORA PLUS

Na chráněných pracovních místech v současnosti zaměstnáváme přes 100 zdravotně postižených osob. Tito zaměstnanci jsou plně zapojeni do struktury společnosti. Celkový limit naší společnosti pro rok 2020 přesahuje částku.

BLIŽŠÍ INFORMACE K NÁHRADNÍMU PLNĚNÍ

CO PRO FIRMU ZNAMENÁ ZÁKON O NÁHRADNÍM PLNĚNÍ?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců.

Při nesplnění je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnával, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.-3. kvartál předchozího roku.

ŘEŠENÍM JE ODBĚR VÝROBKŮ OD POSKYTOVATELŮ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Abyste nemuseli odvádět finanční částky do státního rozpočtu, můžete využít odběru výrobků a služeb od poskytovatele náhradního plnění ve výši sedminásobku průměrné mzdy v NH za 1.-3. kvartál předchozího roku.

Při zjištění nesplnění povinného podílu na zaměstnávání OZP může Úřad práce pomocí Celní správy vymáhat peněžní sankci až ve výši 1 mil. Kč!

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ POSKYTUJEME
V CELÉ ČR

Naše služby týkající se náhradního plnění poskytujeme v rámci celé České republiky.

CORA mapka ČR

KALKULAČKA PRO VÝPOČET NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Kolik máte zaměstnávat
osob se zdravotním postižením:
-
Náhradní plnění
Odběr výrobků a služeb nebo zadáním zakázek ve výši:
-
V případě nesplnění
Odvod do státního rozpočtu ve výši:
-

Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců představuje součet zaměstnaných osob v předpokládaném poměru a v předpokládané době zaměstnání (v potaz musíte brát i poloviční úvazky započtené na celý rok jako 0,5 osob, či na půl roku 0,25 osob). Nutné je zohlednit pracovní neschopnosti, dovolenou apod.

Povinný podíl

Činí min. 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

Náhradní plnění 2020

Objem odběru náhradního plnění za 1 přepočtenou OZP je stanoven sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. kvartál daného kalendářního roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla.

Pro rok 2020: 7 x 34 611 Kč = 242 277 Kč / 1 OZP

Odvod státu 2020

Za 1 nezaměstnanou OZP činí odvod státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. kvartál daného kalendářního roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla.

Pro rok 2020: 2,5 x 34 611 Kč = 86 528 Kč / 1 OZP

KONTAKTUJTE NÁS

Zaujala vás možnost náhradního plnění? Prosím vyplňte formulář níže a v zápětí Vás budeme kontaktovat.

    Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
    Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.

    Menu