Naše certifikáty

Disponujeme řadou certifikací

Kvalitu poskytovaných služeb zaručují i naše certifikace. Pochlubit se můžeme následujícími certifikáty a osvědčeními:

  • systém mamagementu kvality ISO 9001:2015
  • systém environmentálního managementu ISO 14001:2015
  • systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001:2018

Certifikovány byly tyto činnosti:

  • úklidové a čistící služby
  • správa a údržba nemovitostí

Integrovaný systém managementu jakosti a systém environmentálního managementu byl poprvé certifikován v naší mateřské společnosti HPF CleanCat již v roce 2002. Více na jejich webu v sekci Naše certifikáty.

Zavedení a funkčnost integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu chápeme jako nástroj k dosažení takové úrovně řízení a činnosti firmy, která nám umožňuje plnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků a současně i jako příspěvek naší společnosti k ochraně životního prostředí.

Menu